Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Τι έχουμε εδώ; Μια πόρτα; Ένας τοίχος; Κρυφακούει κανένας; 'What do we have here? A door? A wall?' Lavrov looking for spies in conf...

Δεν υπάρχουν σχόλια: