Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

President Vladimir Putin attends Orthodox Christmas Service in Moscow, ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: